فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۴۸۱ تا ۳۵۰۰ از ۳۵۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هوش مصنوعی و ابزاردقیق 1735-3939 تیر 1396 موسسه فرا رسانه جامعه صنعت نما آسیا
هویت شهر 1735-9562 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
هیدروژئولوژی 2588-3011 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
هیدروژئومورفولوژی 2383-3254 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
هیدروفیزیک 2476-7131 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هیدرولیک 2345-4237 تابستان 1398 انجمن هیدرولیک ایران
وام ذخیره ماندگار زمستان 1382 صندوق قرض الحسنه الزهرا (س)
وب 1735-1820 اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری
وقف میراث جاویدان 1027-4995 زمستان 1397 سازمان اوقاف و امور خیریه
وکالت 1608-831X اسفند 1390 سیدرضا مهدوی نجم آبادی
ویژه نامه پژوهش یار 0476-1735 پاییز 1387 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کار و جامعه آذر 1397 موسسه کار و تامین اجتماعی
کارآفرین تابستان 1398 انجمن مدیران صنایع
کارآفرین ناب 2008-4382 خرداد و تیر 1397 دکتر محمدرضا زارع یکتا
کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 مهر 1398 مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 پاییز 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارآگاه 1735-272X تابستان 1398
کارافن 2382-9796 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فنی و حرفه ای
کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
|
 • pISSN: 1735-3939
  دوماهنامه اندازه گیری, کنترل, اتوماسیون و ابزار دقیق به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرا رسانه جامعه صنعت نما آسیا
  مدیر مسئول: مهندس حسین مجدفر
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اخلاق پسند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (تیر 1396)
 • pISSN: 1735-9562
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 39 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2345-4237 eISSN: 2645-8063
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن هیدرولیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود منتظری نمین
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی کاربردی قرض الحسنه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی
  صاحب امتیاز: صندوق قرض الحسنه الزهرا (س)
  مدیر مسئول: سیروس بهزاد
  سردبیر: جعفر گل محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1382)
 • pISSN: 1735-1820
  ماهنامه آموزشی, پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
  مدیر مسئول: دکتر سعید سعادت
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 199 (اردیبهشت 1397)
 • pISSN: 1027-4995
  فصلنامه فرهنگی, تحقیقی, اجتماعی و تاریخی
  صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه
  مدیر مسئول: سیدمهدی خاموشی
  سردبیر: محمد فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1608-831X
  فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سیدرضا مهدوی نجم آبادی
  سردبیر: سیدداوود خاوری هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (اسفند 1390)
 • pISSN: 0476-1735
  فصلنامه علمی و خبری مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر نادر قدیمی
  سردبیر: دکتر مرتضی براری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1387)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه کار و تامین اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سپهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 223 (آذر 1397)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی ,پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیران صنایع
  مدیر مسئول: دکتر رمضانعلی رویایی
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 137 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-2169
  ماهنامه خبری, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
  سردبیر: مهندس سعید جلالی قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 162 (مهر 1398)
 • pISSN: 2476-7735 eISSN: 2476-7743
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر محمدرضا محبوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز و زمستان 1397)
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال