فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۵۴۱ تا ۳۵۶۰ از ۳۵۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کلام وکیل تابستان 1397 کانون وکلای دادگستری استان یزد
کلک 415X-1017 شهریور و مهر 1384 میرکسری حاج سیدجوادی
کنترل 2008-8345 تابستان 1398 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
کنترل صنعتی 2588-4158 پاییز و زمستان 1395 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
کنترل کیفیت 1735-6849 مهر و آبان 1398 رضا گیفانی
کهربا 2322-3723 تابستان 1398 انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کواترنری ایران 2423-7108 زمستان 1397 انجمن کواترنری ایران
کوثر معارف بهار 1391 جامعه المصطفی العالمیه
کودک اردیبهشت 1397 دکتر محمدرضا پورحسین
کودک سالم آبان و آذر 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
کودک، نوجوان و رسانه بهار 1395 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
کودکان استثنایی 1682-6612 تابستان 1398 پژوهشکده کودکان استثنایی
کومش 1608-7046 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
کوه 1027-104X زمستان 1397 دکتر حسن صالحی مقدم
کوک تیر 1396 غلامرضا صادق زاده
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 2322-2344 بهار و تابستان 1398 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
کیمیا فام پاییز 1391 دکتر ابراهیم مستجابی
کیمیای هنر 2251-8630 بهار 1398 پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
|
 • فصلنامه حقوق
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری استان یزد
  مدیر مسئول: محمدحسین جعفری
  سردبیر: ابوالفضل عباسی شوازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2008-8345 eISSN: 2538-3752
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج گودرزنیا
  سردبیر: دکتر علی خاکی صدیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2588-4158
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: مهندس عباس شعری مقدم
  سردبیر: دکتر سیدعلی اکبر صفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 2322-3723
  فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز: انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
  مدیر مسئول: مهدی عارف خیابانی
  سردبیر: امین شیخ نجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 24 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-7108
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کواترنری ایران
  مدیر مسئول: فریبرز قریب
  سردبیر: دکتر قاسم عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1397)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام مصطفی محامی
  سردبیر: حجت الاسلام سیدحسن عابدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهار 1391)
 • ماهنامه تخصصی مد و خیاطی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: غلامرضا صادق زاده
  سردبیر: زهره کاشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (تیر 1396)
 • pISSN: 2251-8630
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی
  سردبیر: دکتر سیدغلامرضا اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال