فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۵۶۱ تا ۳۵۶۹ از ۳۵۶۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
یافته 1563-0773 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
یافته های نوین در زمین شناسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
یاکریم پاییز 1388 دکتر امیر خیرخواه
یزد و یزدی ها 2251-6662 پاییز 1397 الهه دهقان
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دکتر امیر خیرخواه
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر پردیس روزبه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1388)
 • pISSN: 2251-6662
  فصلنامه فرهنگ - اقتصادی, اطلاع رسانی , خبری و تحلیلی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: الهه دهقان
  سردبیر: اعظم دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال