فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۳۵۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Winter 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Mar-Apr 2019 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Agricultural Management and Development 2159-5852 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Agricultural Science and Technology 1680-7073 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Air Pollution and Health 2476-3071 Summer2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Algebra and Related Topic 2345-3931 Autumn 2018 دانشگاه گیلان
Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter-Spring 2019 دانشگاه یزد
Algebraic Systems 2345-5128 Winter-Spring 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Al-Taqrib 1735-8140 Dec 2013 آیت الله محسن اراکی
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Summer - Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Sep 2019 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Winter - Spring 2019 انجمن شیمی ایران
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 2019 دکتر حمید شیرخانلو
Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|
 • pISSN: 2476-6674 eISSN: 2476-4779
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیلا شکرالله زاده
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2012-6598
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدابوالفضل بهره دار
  سردبیر: دکتر جبارعلی ذاکری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter - Spring 2015)
 • pISSN: 2159-5852 eISSN: 2159-5860
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق اللهیاری
  سردبیر: دکتر محمد چیذری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1680-7073 eISSN: 2345-3737
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پورجم
  سردبیر: دکتر کاظم پوستینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 5 (2019)
 • eISSN: 2476-3071
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر کاظم ندافی
  سردبیر: دکتر رامین نبی زاده نودهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer2019)
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Winter-Spring 2020)
 • pISSN: 1735-8140
  فصلنامه به زبان انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: آیت الله محسن اراکی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شجاع علی میرزا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (Dec 2013)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال