به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 2251-8762 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Men's health journal 2645-3614 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Novelty in Biomedicine 2345-3346 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nutrition & Food Technology Research 2383-0441 Jan-Mar 2023 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Journal of Ophthalmic and Vision Research 2008-322X Oct-Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery 2423-6810 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of pediatric nephrology 2345-3176 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Pediatric Surgery Nov 2023 انجمن جراحان کودکان ایران
Iranian Journal of Pharmaceutical Research 1735-0328 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Regeneration, Reconstruction and Restoration Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Reports of Radiotherapy and Oncology 2345-3192 Dec 2022 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
Researcher Bulletin of Medical Sciences 1735-1022 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
School of Medicine Students Journal Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Social Determinants of Health 2423-7337 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Trends in Peptide and Protein Sciences 2538-2535 Jan 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Urology Journal 1735-1308 Nov -Dec 2023 مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
فصلنامه اخلاق پزشکی 2008-4374 بهار 1402 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2383-1901 تابستان 1402 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه بهداشت در عرصه 2322-5130 بهار 1402 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه پژوهش در پزشکی 5311-1735 پاییز 1402 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • eISSN: 2645-3614
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید جلیل حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2023)
 • pISSN: 2345-3346 eISSN: 2345-3907
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا رمضانی
  سردبیر: دکتر حسین گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2024)
 • pISSN: 2383-0441 eISSN: 2383-3009
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مجید حاجی فرجی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Jan-Mar 2023)
 • pISSN: 2345-3192 eISSN: 2345-3184
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قوام نصیری
  سردبیر: دکتر کاظم انوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Dec 2022)
 • pISSN: 2423-7337
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر محمدرضا سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2023)
 • pISSN: 2538-2535 eISSN: 2538-2446
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر رضا ابوفاضلی
  سردبیر: دکتر بهرام کاظمی دمنه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Jan 2023)
 • pISSN: 1735-1308 eISSN: 1735-546X
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
  مدیر مسئول: دکتر ناصر سیم فروش
  سردبیر: دکتر عباس بصیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 6 (پیاپی 100، Nov -Dec 2023)
 • pISSN: 2008-4374
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال