فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تاریخ اسلام و ایران 2008-885X بهار 1398 دانشگاه الزهرا
تاریخ ایران 2008-7357 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ پژوهی 2008-1448 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ روابط خارجی 1735-2010 پاییز 1397 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ علم 1735-0573 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه تهران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2252-0538 بهار 1398 دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ نامه انقلاب 2588-3496 پاییز و زمستان 1397 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2251-757X بهار 1398 دانشگاه تبریز
تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2008-8841 بهار و تابستان 1397 دانشگاه الزهرا
تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تاریخ و فرهنگ 2228-706X بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ، سیاست و رسانه 2588-5464 تابستان 1398 اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه (س)
تحقیقات تاریخ اجتماعی 2383-0484 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهرکرد
جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سخن تاریخ 2383-1944 بهار و تابستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
مطالعات ایرانشناسی بهار 1398 بنیاد ایرانشناسی
مطالعات باستان شناسی 1026-2288 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-1448
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: جلیل قصابی گزکوه
  سردبیر: علی باغ دار دل گشا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-2010
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  سردبیر: محمدعلی کاظم بیگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-0573
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود صادقی
  سردبیر: دکتر حسین معصومی همدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 2252-0538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: دکتر فاطمه جان احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-7766
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ملایی توانی
  سردبیر: دکتر پروین ترکمنی آذر
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار و تابستان 1397)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی، مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
  مدیر مسئول: دکتر حامد فروزان
  سردبیر: دکتر حکمت الله ملاصالحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال