به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه فقه اجتماعی 2588-4514 بهار و تابستان 1402 دانشگاه امام صادق
فصلنامه پژوهش نامه فقهی پاییز 1390 مجتمع آموزش عالی فقه
پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی 2645-811X بهار و تابستان 1402 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه پژوهش های جرم شناختی پلیس 2783-2961 تابستان 1402 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 تابستان 1402 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهش های حقوق ثبت پاییز و زمستان 1401 پژوهشگاه قوه قضاییه
نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی بهار و تابستان 1402 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار 2538-3701 بهار 1402 دکتر بهنام اسدی
نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای زمستان 1401 سید رضا احسان پور
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مجله پژوهش های فقهی 2008-8388 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های فقهی زنان و خانواده 2717-1531 پاییز و زمستان 1401 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 زمستان 1402 انجمن ایرانی حقوق اداری
پژوهشنامه اسلامی حقوق 2783-0861 بهار و تابستان 1402 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی 1401 دکتر سید علی شبیری
پژوهشنامه اندیشه های حقوقی زمستان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان 2645-5765 بهار 1401 دکتر حمید صمدی فرد
پژوهشنامه حقوق اسلامی 2251-9858 تابستان 1402 دانشگاه امام صادق
پژوهشنامه حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 1402 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار پاییز و زمستان 1401 موسسه آموزش عالی احرار
|
 • pISSN: 2251-9858 eISSN: 2588-6673
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی، عربی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق
  مدیر مسئول: دکتر سلمان عمرانی
  سردبیر: دکتر نجادعلی الماسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال