فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریاضی

ردیف ۲۱ تا ۳۵ از ۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Optimization 2588-5723 Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Summer 2019 دانشگاه مراغه
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Jun 219 دانشگاه اصفهان
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) 2588-588X مرداد و شهرویور 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهشهای ریاضی 2588-2546 بهار و تابستان 1399 دانشگاه خوارزمی
تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن 2251-7286 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تغذیه و بیوشیمی آبزیان 2383-4412 بهار و تابستان 1397 دانشگاه گیلان
ریاضی و جامعه 2345-6493 پاییز 1397 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی جانوری 1735-9724 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 پاییز 1397 انجمن ریاضی ایران
مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
موجکها و جبر خطی 2383-1936 Winter and Spring 2018 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
|
 • pISSN: 2588-5723 eISSN: 2008-5427
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا امیرتیموری
  سردبیر: دکتر جعفر بی آزار
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال