به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه دیرینه شناسی 2345-2153 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه علوم اجتماعی 2980-9452 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه علوم باغبانی 2008-4730 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه فقه و اصول 2008-9139 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه ماشین های کشاورزی 2228-6829 زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 بهار 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات اسلامی 1010-4992 تابستان 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی 2251-6360 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 2008-4749 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه 2228-5202 زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی تابستان 1386 دانشگاه فردوسی مشهد
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال