فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۴۱ تا ۵۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات باستان شناسی پارسه 2645-5048 بهار 1398 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مطالعات تاریخ اسلام 2228-6713 بهار 1398 پژوهشکده تاریخ اسلام
مطالعات تاریخ انتظامی بهار 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مطالعات تاریخ ایران اسلامی بهار 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مطالعات تاریخ فرهنگی 2008-9945 بهار 1397 انجمن ایرانی تاریخ
مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی تابستان 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مطالعات تاریخی 241X-1735 پاییز 1397 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
مطالعات تاریخی جنگ 2588-7033 بهار 1398 انجمن ایرانی تاریخ
مطالعات تاریخی جهان اسلام 2383-2134 بهار و تابستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
نامه ایران باستان 1735-3912 1393 مرکز نشر دانشگاهی
|
 • pISSN: 2228-6713
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تاریخ اسلام
  مدیر مسئول: سیدهادی خامنه ای
  سردبیر: دکتر مهدی محقق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (بهار 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
  مدیر مسئول: بهرام آینه بند
  سردبیر: دکتر محمدامیر شیخ نوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-9945
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ملایی توانی
  سردبیر: دکتر علی محمد ولوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1397)
 • pISSN: 241X-1735
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
  مدیر مسئول: احمد خزایی
  سردبیر: دکتر محمدباقر خرمشاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال