به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Summer 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Water Harvesting Research 2476-6976 Summer and Autumn 2021 دانشگاه بیرجند
Water Productivity Journal 2717-3062 Autumn 2021 شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 خرداد و تیر 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله آبخوان و قنات 2588-3852 بهار و تابستان 1400 دانشگاه بیرجند
فصلنامه آبزیان زینتی 2423-4575 تابستان 1401 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
مجله آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 خرداد و تیر 1401 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1400 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل زمستان 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2008-5524 بهار 1401 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 بهار 1401 وزارت جهاد کشاورزی
نشریه اکو بیولوژی تالاب 2322-214x زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجله اکو هیدرولوژی 2423-6098 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله اکوفیزیولوژی بذر 2423-6675 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال