به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۸۷۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal Of Applied Fluid Mechanics 1735-3572 Jul-Aug 2022 انجمن فیزیک ایران
applied food biotechnology 2345-5357 Spring 2022 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Applied Health Information Technology 2717-3631 Summer-Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Summer and Autumn 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2020 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Summer-Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research Journal 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Summer- Autumn 2021 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on English Language 2252-0198 Apr 2022 دانشگاه اصفهان
Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Winter 2022 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 Apr 2022 دانشگاه علم و صنعت ایران
International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Archives in Military Medicine 2345-5071 Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Anesthesiology and Critical Care 2423-5849 Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Bone and Joint Surgery 2345-4644 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Archives of Breast Cancer 2383-0425 Feb 2020 دکتر احمد کاویانی
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، Spring 2022)
 • pISSN: 2345-5071
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین لشکری
  سردبیر: دکتر علیرضا خوشدل
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Dec 2021)
 • pISSN: 2345-4644 eISSN: 2345-461X
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال