به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
نشریه پلیس زن 1735-9317 بهار و تابستان 1402 دانشگاه علوم انتظامی امین
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری فروردین 1402 حکیم سحاقی
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
نشریه تامین اجتماعی 0781-1563 بهار 1402 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 2008-1847 تابستان 1402 موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه تداوم و تغییر اجتماعی 2783-3259 بهار 1402 دانشگاه یزد
نشریه تغییرات اجتماعی - فرهنگی 2008-1480 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
فصلنامه توسعه اجتماعی 2538-3205 پاییز 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 تابستان 1402 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 پاییز و زمستان 1402 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
نشریه جامعه شناسی ارتباطات بهار 1402 موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تبریز
مجله جامعه شناسی ایران 1735-1901 بهار 1402 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر 2717-2414 پاییز 1402 دانشگاه کردستان
نشریه جامعه شناسی فرهنگی 2717-1736 بهار 1400 دکتر جعفر شویچی
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 بهار و تابستان 1402 دانشگاه مازندران
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال