فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
راهبرد اجتماعی فرهنگی 2251-7081 بهار 1398 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
راهبرد فرهنگ 2008-3696 زمستان 1397 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
راهور 1753-8280 زمستان 1397 دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
رسالة التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
رسانه 1022-7180 بهار 1398 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رسانه های دیداری و شنیداری 2645-4696 بهار 1398 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رسانه و فرهنگ 2383-062X پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رفاه اجتماعی 1735-8191 تابستان 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رهیافت فرهنگ دینی 2588-7475 زمستان 1397 آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ (ع)
روش شناسی علوم انسانی 1608-7070 زمستان 1397 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 2538-3132 بهار 1398 دانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 بهار 1398 دانشگاه تهران
زن و جامعه 2008-8566 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سلامت اجتماعی و اعتیاد 3556-2383 زمستان 1397 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
شخصیت و تفاوت های فردی 2383-370X زمستان 1395 دانشگاه خلیج فارس بوشهر
علوم اجتماعی 1735-7039 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم اجتماعی 2008-1383 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم اجتماعی 1735-1162 زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
علوم خبری 2382-9788 بهار 1398 دکتر عباس اسدی
علوم و فنون نظامی 2008-191X بهار 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
|
 • pISSN: 2008-3696
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
  مدیر مسئول: محمدرضا مخبردزفولی، دکتر سیدسعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمدرضا مخبردزفولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1753-8280
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر اسکندر مومنی
  سردبیر: دکتر حمید سوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-711x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله محسن اراکی
  سردبیر: حجت الاسلام محمدمهدی تسخیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (اردیبهشت و خرداد 1391)
 • pISSN: 1022-7180 eISSN: 2645-3797
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر گیتا علی آبادی
  سردبیر: دکتر محمد سلطانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 114، بهار 1398)
 • pISSN: 1735-8191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
  سردبیر: دکتر حسن رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1608-7070 eISSN: 2588-5774
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
  سردبیر: دکتر محمدتقی ایمان، دکتر سیدحمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-8566
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سوسن سهامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-7039
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
  مدیر مسئول: دکتر نبی الله ایدر
  سردبیر: دکتر وحید قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2382-9788
  فصلنامه به زبان فارسی - فرانسه
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر عباس اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-191X eISSN: 2676-4520
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وند زمانی
  سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال