به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه حقوق بشر بهار و تابستان 1401 دانشگاه مفید قم
نشریه حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1401 دانشگاه امام صادق
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 بهار و تابستان 1402 دانشگاه مفید قم
مجله حقوق خصوصی 2008-840X بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه حقوق داوری 2645-6427 شهریور 1402 دکتر شاپور فرهنگ پور
نشریه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات پاییز و زمستان 1400 دکتر عباس اسدی
نشریه حقوق عمومی تطبیقی زمستان 1402 دانشگاه قم
نشریه حقوق فناوری های نوین 2783-3836 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه حقوق قضایی 2008-7500 بهار و تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نشریه حقوق ملل پاییز 1400 جواد وندنوروز
نشریه حقوق و فقه خرداد 1400 جواد وندنوروز
نشریه حقوق و فقه تربیت و کودک 2717-1469 پاییز 1402 دکتر عبدالله علیزاده
نشریه حقوق و مطالعات نوین 2783-1329 پاییز 1402 دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
مجله حقوق کودک زمستان 1401 دکتر محمود عباسی
مجله حقوقی بین المللی 2251-614X Autumn 2023پاییز 1402 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 پاییز 1402 پژوهشگاه قوه قضاییه
نشریه دانش حقوق عمومی 2383-1596 زمستان 1402 پژوهشکده شورای نگهبان
نشریه دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1402 دانشگاه پیام نور
نشریه دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 1735-4358 eISSN: 2676-7198
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه قوه قضاییه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علیرضا امینی
  سردبیر: دکتر محمدحسن صادقی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال