به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جغرافیایی سرزمین پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه جغرافیدانان پاییز 1400 سامانه ایده گستر شهر انرژی مثبت پویا
نشریه چشم انداز شهرهای آینده 2783-0780 زمستان 1402 انجمن جغرافیایی ایران
نشریه روستا و توسعه پایدار فضا 2717-350X پاییز 1402 دانشگاه بیرجند
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 بهار و تابستان 1401 میثم داوودآبادی فراهانی
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 زمستان 1402 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه شهر پایدار 2476-6631 پاییز 1402 انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
نشریه شهر نوین اسلامی بهار و پاییز 1400 دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز
نشریه علوم جغرافیایی 1735-7977 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه علوم و فنون آبخاکی 2783-2651 تابستان 1402 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
نشریه علوم و فنون مرزی 2538-4090 پاییز 1402 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه فضای جغرافیایی 1735-322X تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
نشریه فضای گردشگری 2251-8827 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
نشریه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید بهار و تابستان 1401 دکتر مهراب هداوند میرزایی
نشریه گردشگری فرهنگ 2717-2627 زمستان 1402 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه گردشگری و اوقات فراغت پاییز و زمستان 1402 دانشگاه علم و فرهنگ
مجله مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 زمستان 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله مدیریت مخاطرات محیطی 2423-415X پاییز 1402 دانشگاه تهران
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2538-5968 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نشریه مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان 2821-0530 بهار و تابستان 1402 انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
|
 • pISSN: 2717-2627 eISSN: 2717-2635
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر وحید حیدر نتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (زمستان 1402)
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال