به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 پاییز 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه بیماریهای گیاهی 0006-2774 بهار 1401 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 تابستان 1401 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله پژوهش آب ایران 2008-1235 بهار 1401 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 بهار 1401 موسسه تحقیقات خاک و آب
نشریه پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 بهار 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 زمستان 1400 وزارت جهاد کشاورزی
|
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (پاییز 1400)
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نصراصفهانی
  سردبیر: دکتر سید حسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال