به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۶۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Language Horizons 2588-350X Autumn 2023 دانشگاه الزهرا
Iranian Journal of Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Dec 2023 دانشگاه ارومیه
International Journal of Language Testing 2476-5880 Oct 2023 موسسه آموزش عالی تابران
Iranian Journal of Learning and Memory 2645-5455 Autumn 2023 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
International Journal of Learning Spaces Studies 2980-8995 Autumn 2023 دکتر محمد حسن زاده
Management and Engineering Science Journal 2981-0698 Winter 2023 موسسه سرآمدان علمی آرتا
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Management Studies 2008-7055 Winter 2024 دانشگاه تهران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Dec 2023 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
International Journal of Maritime Policy 2717-4255 Spring 2023 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
Journal of International Marketing Modeling 2717-381X Winter-Spring 2022 دانشگاه مازندران
Journal of Medical Library and Information Science Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Message of Thaqalayn 2045-1040 Autumn 2017
Journal of Modern Psychology Summer 2023 موسسه آموزش عالی رحمان
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Winter 2023 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2022 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of Motor Control and Learning 2717-3283 2023 دکتر مهدی شهبازی
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Summer and Autumn 2022 دکتر سید فواد ابراهیمی
|
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Oct 2023)
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (Autumn 2023)
 • eISSN: 2717-4255
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی، فرانسوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر امیرنظام براتی
  سردبیر: دکتر فرهاد طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (Spring 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال