به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر و معماری

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۱۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات مهندسی انتظامی 4120-9813 تابستان 1402 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی 2980-8146 آذر 1402 دکتر جواد امین خندقی
نشریه مطالعات هنر اسلامی 1735-708x تابستان 1402 موسسه مطالعات هنر اسلامی
نشریه مطالعات هنرهای تجسمی 2538-6476 بهار و تابستان 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه مطالعات و پژوهش های منظر بهار و تابستان 1402 انجمن علی منظر ایران
نشریه معمار شهر 2322-5475 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
نشریه معماری اقلیم گرم و خشک 2645-3711 بهار و تابستان 1402 دانشگاه یزد
نشریه معماری سبز 5368-2476 پاییز 1402 دکتر امیرحسین یوسفی
نشریه معماری شناسی 2645-4270 پاییز 1402 رضا علی پور
نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 2008-5079 پاییز 1402 دکتر مصطفی بهزادفر
نشریه معماری و شهرسازی ایران 2248-589X بهار و تابستان 1402 انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
نشریه معماری و شهرسازی پایدار 6274-2588 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مجله منظر 2008-7446 زمستان 1402 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 زمستان 1402 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 تابستان 1402 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 تابستان 1402 دانشگاه هنر
فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 تابستان 1402 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه نگارینه هنر اسلامی 2382-9885 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه بیرجند
فصلنامه نگره 1735-4560 زمستان 1402 دانشگاه شاهد
نشریه هنر مدیریت سبز 2717-0756 بهار 1402 دانشگاه هنر
|
 • pISSN: 2645-4270
  فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: رضا علی پور
  مدیر مسئول: احمد خزایی
  سردبیر: دکتر سمیه امیدواری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1402)
 • pISSN: 2008-7446 eISSN: 2008-2169
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر مهدی شیبانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (زمستان 1402)
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال