فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۹۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران زمستان 1392 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران
انجمن بتن ایران 1735-1987 زمستان 1397 انجمن بتن ایران
انجمن فیزیوتراپی ایران 1388 انجمن فیزیوتراپی ایران
اندیشه اصلاح فروردین 1398 جمال اسماعیلی
اندیشه ایرانشهر زمستان 1396 دفتر پژوهش های فرهنگی
اندیشه تقریب 1735-1701 پاییز 1392 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
اندیشه و راهبرد دی 1395 ماندانا شاه اویسی
انرژی خاورمیانه امروز 2423-3609 اسفند 1395 موسسه ارتباط گستران انرژی
ایپیک یولو دی 1397 موسسه مطبوعاتی پیمان
ایران پاک تیر 1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر
ایران خودرو 1735-1480 شنبه هجدهم مهر 1394 شرکت ایران خودرو
ایرانا 2251-7529 دی 1392 عبدالرضا وثوقی کرمانی
ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
اینترنت 2754-1735 شهریور 1388 حسین سلطانی
با ترانه بهمن و اسفند 1397 آزاده ربانی
بارثاوا تیر 1398 علی رزاقی بهار
بارش آبان 1392 مهندس عباس پاکپور
بازار تولید و تجارت آزاد بهمن 1397 سارا شمس قهفرخی
بازار چرم و کفش 1735-0980 تیر 1398 امیرهوشنگ وطن دوست
|
 • pISSN: 1735-1701
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (پاییز 1392)
 • ماهنامه فرهنگ, توریسم و اقتصاد بین الملل به زبان فارسی - ترکی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیمان
  مدیر مسئول: دکتر سیدوحید پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (دی 1397)
 • ماهنامه فرهنگی ,اجتماعی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر
  مدیر مسئول: فرزین رحیم نظری
  سردبیر: شهریار عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 138 (تیر 1398)
 • pISSN: 2251-7529
  ماهنامه ایران شناسی, گردشگری, هتلداری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عبدالرضا وثوقی کرمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (دی 1392)
 • ماهنامه اطلاع رسانی , خبری, تحلیلی , پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: شیوا دیبادین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31-32 (شهریور 1388)
 • pISSN: 2754-1735
  ماهنامه اینترنت به زبان فارسی-انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین سلطانی
  سردبیر: محدثه اورند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (شهریور 1388)
 • ماهنامه تئاتر, سینما و ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رزاقی بهار
  سردبیر: سروش مظفرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (تیر 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس پاکپور
  سردبیر: سیدوحیدرضا ابطحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (آبان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال