فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دنیای زنان 2568-1735 خرداد و تیر 1398 دکتر اصغر نعمتی
دنیای شنا - ورزشهای آبی 1735-1804 خرداد 1398
دنیای فردا خرداد 1382 محمد امام قلی
دنیای کاراته شهریور 1388 سیدداوود محمدی شیخ شبانی
دهیاریها فروردین و اردیبهشت 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
دوست خردسالان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دوست نوجوانان فروردین 1397 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
دوست کودکان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دیار لرستان بهمن دیناروند
راز نیمه اول خرداد 1393 بیژن علی پور
رامش روان مرداد 1398 محدثه قبادی
رزق محمد فروغی اصل
رزم آور 1735-014x تیر 1398 محمدرضا باقری خشکرودی
رفسنجان محمد ریاحی
روان سنجی کودک و نوجوان بهار 1395 دکتر شهرام مامی
روانشناسی شادکامی و موفقیت 1393 موسسه فرهنگی شادکامی و موفقیت
روزنامک اسفند 1397 دکتر نوشیروان کیهانی زاده
روزهای زندگی بچه ها ویژه نامه نوروز 98 دکتر علی فتح الله زاده خویی
رویش زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
زریبار بهار و تابستان 1394 عادل محمدپور
|
 • pISSN: 2568-1735
  ماهنامه اطلاع رسانی, تحلیلی, آموزشی, فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر اصغر نعمتی
  سردبیر: مریم کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 157 (خرداد و تیر 1398)
 • هفته نامه فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد امام قلی
  سردبیر: علی محمدی گل گلاب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (خرداد 1382)
 • ماهنامه خردسالان
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی کمساری
  سردبیر: عبدالله حسن زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 585 (اردیبهشت 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی کمساری
  سردبیر: عبدالله حسن زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 636 (اردیبهشت 1397)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهمن دیناروند
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فروغی اصل
 • pISSN: 1735-014x
  ماهنامه فرهنگی, ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا باقری خشکرودی
  سردبیر: مجید علی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 272 (تیر 1398)
 • هفته نامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد ریاحی
  سردبیر: احمد ریاحی
 • ماهنامه علمی, اجتماعی, فرهنگی, خانوادگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی شادکامی و موفقیت
  مدیر مسئول: دکتر میرعمادالدین فریور
  سردبیر: الهام سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 114 (1393)
 • فصلنامه علمی-آموزشی, ترویجی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر علی احمدی
  سردبیر: دکتر علیرضا مهاجری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (زمستان 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال