به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 زمستان 1400 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
مجله پژوهش و توسعه جنگل 2476-3551 بهار 1401 دانشگاه ارومیه
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 بهار 1401 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 بهار 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 بهار و تابستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 بهار 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 بهار 1401 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 بهار و تابستان 1401 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 تابستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 فروردین و اردیبهشت 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 2322-2077 بهار 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X اردیبهشت 1401 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 بهار 1401 دانشگاه گیلان
فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 تابستان 1401 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه تحقیقات بذر 2252-0961 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
|
 • pISSN: 2228-6128 eISSN: 2676-4628
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  سردبیر: دکتر غلامعلی رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1401)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال