به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۳۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه اندیشه های فلسفی و کلامی پاییز و زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه اندیشه های نو در علوم جغرافیایی 2981-1473 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
نشریه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 2008-0824 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه انسان و محیط زیست 1562-5532 پاییز 1402 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
نشریه اکوبیولوژی تالاب 2322-214x زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی 2322-3235 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 2538-1822 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی 2008-5958 پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
نشریه باستان شناسی ایران 2251-9548 بهار و تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه برنامه ریزی و توسعه محیط شهری 2783-3496 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نشریه بنیان های حکمی- فلسفی هنر ایرانی 2980-7875 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نشریه بهداشت مواد غذایی 2228-7647 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه بیولوژی کاربردی 2538-3434 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله بیومکانیک ورزشی 2476-4906 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 پاییز 1402 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال