فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۲۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زریبار بهار و تابستان 1394 عادل محمدپور
زرین مهر محسن سلیمیان ریزی
زن شرقی 2665-1735 مهر 1384 نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
زن فرزانه بهار و تابستان 1391 موسسه مطالعات و تحقیقات زنان
زنان 4054-1021 دی 1386 شهلا شرکت
زنان و زندگی آذر و دی 1395 سیده شیده لالمی
زندگی تابستان 1382 کانون هموفیلی ایران
ژیلوان اسفند 1394 شیلان خاکی
ساناز سانیا 2008-0557 آذر 1397 ساناز مینایی
سپیده دانایی خرداد و تیر 1398 دکتر محمود گلزاری
ستاره گلستان
سخن ما دی و بهمن 1394 مهرنوش جعفری
سرآمد آذر 1397 بنیاد ملی نخبگان
سرباز مرداد 1398 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرخرود بیژن جعفرقلی زاده
سروش 9854-1021 دی 1397 شرکت انتشارات سروش
سروش بانوان 2540-1608 دی 1385 شرکت انتشارات سروش
سروش جوان آذر 1385 شرکت انتشارات سروش
سروش نوجوان 9862-1021 تیر 1397 شرکت انتشارات سروش
سروش کودکان 1021-6870 اردیبهشت و خرداد 1398 شرکت انتشارات سروش
|
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محسن سلیمیان ریزی
  سردبیر: احمد احمدیان
 • pISSN: 2665-1735
  ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: مهری سویزی
  سردبیر: طهورا نوروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (مهر 1384)
 • pISSN: 4054-1021
  ماهنامه اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهلا شرکت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152 (دی 1386)
 • فصلنامه فرهنگی, علمی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: کانون هموفیلی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: علی اکبر چوپان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (تابستان 1382)
 • ماهنامه به زبان فارسی ، کردی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شیلان خاکی
  سردبیر: همایون عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (اسفند 1394)
 • pISSN: 2008-0557
  ماهنامه تخصصی آشپزی و شیرینی پزی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ساناز مینایی
  سردبیر: ساناز شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (آذر 1397)
 • هفته نامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اقتصادی, ورزشی
  مدیر مسئول: جمشید نیرومند
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: شاهین تقی خانی
  سردبیر: علی حسین احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 267 (مرداد 1398)
 • دوهفته نامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بیژن جعفرقلی زاده
 • pISSN: 9854-1021
  دوهفته نامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
  مدیر مسئول: مجید بلالی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1672 (دی 1397)
 • pISSN: 2540-1608
  ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, هنری, خانوادگی
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
  مدیر مسئول: دکتر احمد خالدی
  سردبیر: سونیا پوریامین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (دی 1385)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, ادبیات داستانی
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
  مدیر مسئول: حسین محمدیان
  سردبیر: دکتر اکبر ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (آذر 1385)
 • pISSN: 9862-1021
  ماهنامه ادبی, هنری
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
  مدیر مسئول: مجید بلالی
  سردبیر: سیدعلی کاشفی خوانساری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 241 (تیر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال