فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۱۶ از ۱۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله نازلی بالا تیر و مرداد 1397 سید احمد باقرزاده ارجمندی
نشریه ندای قلم مهر 1399 حامد کاظم زاده خویی
دو هفته نامه نسخه شهریور 1394 اعظم حسینی
ماهنامه نسیم بیداری اردیبهشت 1399 دکتر سید محمدمهدی طباطبایی
فصلنامه نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب
ماهنامه نوآور 1735-2673 شهریور 1399 شیوا شبیری
ماهنامه نی نی تیر 1397 شهرام ایمانی
هفته نامه هفت روز کشاورزان چهارشنبه پانزدهم دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
فصلنامه هماوندی 2383-3319 زمستان 1393 دکتر علی حیدری
هفته نامه هنرمند 25 فروردین 1393 شرکت جهان سبز
ماهنامه کتابستان اسفند 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه کتابهای اسلامی 1682-2757 بهار و تابستان1393 موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع
ماهنامه کودک سالم اردیبهشت 1399 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
فصلنامه کوه 1027-104X بهار 1399 دکتر حسن صالحی مقدم
هفته یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
فصلنامه یزد و یزدیها 2251-6662 پاییز 1397 الهه دهقان
|
 • ماهنامه فرهنگی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حامد کاظم زاده خویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (مهر 1399)
 • pISSN: 1027-104X
  فصلنامه تحلیلی و آموزشی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر حسن صالحی مقدم
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال