به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۹۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 پاییز 1402 دانشگاه الزهرا
نشریه زبان شناخت 2099-8002 پاییز و زمستان 1402 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 پاییز 1402 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی پاییز و زمستان 1401 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 2251-7979 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تبریز
نشریه زبان و ادب فارسی 2008-899x پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 بهار و تابستان 1402 دانشگاه خوارزمی
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 پاییز و زمستان 1401 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 پاییز و زمستان 1401 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه زبان کاوی کاربردی 2980-9304 Autumn 2023پاییز 1402 موسسه غیر تجاری بنیان پویا پژوه اندیشه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 1735-837X پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 2008-2789 بهمن 1402 امید مجد
فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 پاییز 1402 دانشگاه شیراز
نشریه عرفان پژوهی در ادبیات 2821-0743 بهار و تابستان 1401 دانشگاه علامه طباطبائی
مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر ماندانا نوربخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال