به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۲۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Winter 2024 دانشگاه مراغه
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Iranian Journal of science and Technology (A: Siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Summer 2023 دانشگاه تهران
Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications 2676-7392 Summer and Autumn 2022 دانشگاه یزد
Journal of Statistical Research of Iran 1735-1294 بهار و تابستان 1399 پژوهشکده آمار
Journal of Iranian Statistical Society 1726-4057 Autumn 2022 انجمن آمار ایران
The Iranian Journal of Botany 1029-788X Autumn and Winter 2023 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 Winter 2018 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Summer and Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Transaction in Theoretical and Mathematical Physics Winter 2024 دانشگاه صنعتی قم
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Dec 2024 دانشگاه اصفهان
Transactions on Fuzzy Sets and Systems 2821-0131 Fall - Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
Journal of Translational Research in Urology 2717-042X Autumn 2023 دکتر سید محمدکاظم آقامیر
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
Journal of Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Autumn 2023 دانشگاه اراک
نشریه آبزیان دریای خزر پاییز و زمستان 1401 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
نشریه اپتوالکترونیک 2783-1752 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه پیام نور
نشریه افق های نوین در شیمی تابستان 1401 نگین شیخی
فصلنامه اقیانوس شناسی 1562-1057 تابستان 1402 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
|
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (Winter 2018)
 • pISSN: 2588-3631 eISSN: 2588-3623
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احسان زاهدی
  سردبیر: دکتر مجید محمدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2023)
 • pISSN: 1562-1057 eISSN: 2476-6755
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ابطحی
  سردبیر: دکتر حمید علیزاده کتک لاهیجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال