فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۱۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 پاییز 1397 انجمن ریاضی ایران
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فیزیولوژی محیطی گیاهی 7671-2423 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 2345-3966 تابستان 1398 دانشگاه گیلان
فیزیولوژی و تکوین جانوری 1735-9880 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فیزیک روز 5121-2423 پاییز 1394 انجمن فیزیک ایران
فیزیک زمین و فضا 2538-371X تابستان 1398 دانشگاه تهران
فیزیک کاربردی 2345-4911 بهار و تابستان 1397 دانشگاه الزهرا
گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
مجله علوم آماری 1735-8183 پاییز و زمستان 1398 انجمن آمار ایران
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
محیط زیست جانوری 4218-2008 تابستان 1398 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
محیط زیست و توسعه 2008-9597 پاییز و زمستان 1396 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست و مهندسی آب تابستان 1398 دکتر بهزاد شاهمرادی
محیط شناسی 1025-8620 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1398 دکتر هلن مربی هروی
مطالعات علوم محیط زیست تابستان 1398 شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار 2588-4255 تابستان 1398 منیژه ملایی
موجکها و جبر خطی 2383-1936 Winter and Spring 2018 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
|
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: هادی اکبرزاده
  سردبیر: کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز 1394)
 • pISSN: 4218-2008
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
  مدیر مسئول: دکتر سیامک یوسفی سیاهکل رودی
  سردبیر: دکتر غلامحسین ریاضی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-9597
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر سعید گیتی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2383-1936 eISSN: 2476-3926
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی آرمندنژاد
  سردبیر: دکتر محمدعلی دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Winter and Spring 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال