فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه رازی کرمانشاه

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter and Spring 2019 دانشگاه رازی کرمانشاه
پژوهشنامه ادبیات داستانی 2345-3036 تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
روانشناسی پیری 2423-7647 بهار 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل 2383-3602 بهار و تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران 2345-2579 تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 بهار 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
|
 • pISSN: 2423-7647
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه رازی کرمانشاه
  مدیر مسئول: جهانگیر کرمی
  سردبیر: دکتر خدامراد مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال