فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه امام حسین (ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
الکترومغناطیس کاربردی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی 9084-2251 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پدافند الکترونیکی و سایبری 2322-4347 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پدافند غیرعامل تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 2251-6972 بهار 1398 دانشگاه امام حسین (ع)
پژوهش های حفاظتی - امنیتی تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پژوهش های مدیریت منابع انسانی 8254-8002 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رادار 2345-4024 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
روانشناسی نظامی تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سیاست دفاعی 1025-5087 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه امام حسین (ع)
علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 2645-4955 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت اسلامی 2251-6980 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری پاییز 1396 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 تابستان 1398 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام حسین (ع)
|
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1398)
 • pISSN: 1025-5087 eISSN: 2654-4971
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا شعبانی اصل
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 103 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)
 • pISSN: 2228-6675
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی فر
  سردبیر: دکتر مهدی نوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال