فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives of Trauma Research 2251-953X Jan-Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
International Archives of Health Sciences 2383-2568 Jul-sep2019 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Nursing and Midwifery Studies 2322-1488 Jul-sep2019 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فیض 2008-9821 مهر و آبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
|
 • pISSN: 2251-953X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل فخاریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا فاضل
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Jan-Mar 2019)
 • pISSN: 2322-1488
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محسن ادیب حاج باقری
  سردبیر: دکتر نگین مسعودی علوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul-sep2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال