فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Caspian Journal of Health Research 2423-8171 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Neurological Sciences 2383-4307 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Holistic Nursing and Midwifery 2588-3712 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Neurosurgery 2423-6497 Autumn 2018 انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
پژوهش در آموزش علوم پزشکی 2008-7284 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
|
 • pISSN: 2383-4307 eISSN: 2423-4818
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدزاده جوریابی
  سردبیر: دکتر عالیا صابری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (Jul 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال