فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه اراک

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Summer and Autumn 2019 دانشگاه اراک
پژوهش های ادبی - قرآنی 2345-2234 تابستان 1398 دانشگاه اراک
سلول و بافت 2228-7035 بهار 1398 دانشگاه اراک
مطالعات تاریخی جنگ 2588-7033 تابستان 1398 انجمن ایرانی تاریخ
|
 • pISSN: 2228-7035 eISSN: 2345-3567
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا مومنی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال