فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health Sciences and Technology 2588-4212 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Modern Care Journal 2423-7876 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Surgery and Trauma 2345-4873 2019 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2197-1607 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
|
 • pISSN: 2588-4212
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا میری
  سردبیر: دکتر بهنام باریک بین
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Apr 2018)
 • pISSN: 2345-4873
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر احمد آموزشی
  سردبیر: دکتر مهران هیرادفر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال