فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه قم

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 بهار 1398 دانشگاه قم
پژوهش های اخلاقی 2383-3279 پاییز 1398 انجمن معارف اسلامی ایران
پژوهش های تفسیر تطبیقی 2476-4191 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
پژوهش های عمران و محیط زیست 2476-406X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه قم
پژوهش های فلسفی - کلامی 1735-9791 بهار 1398 دانشگاه قم
علوم ادبی ?2476-4175 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 بهار 1398 دانشگاه قم
مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه قم
|
 • pISSN: 2383-3279 eISSN: 2383-3279
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن معارف اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا حاجی ابراهیم
  سردبیر: دکتر محمود قیوم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال