فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علم و فرهنگ

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Tourism and Spirituality 2588-6134 Winter 2019 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری علم و فرهنگ 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری و توسعه تابستان 1398 دانشگاه علم و فرهنگ
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال