فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مطالعات منابع انسانی زمستان 1397 دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مهندسی هوانوردی 9449-1735 پاییز و زمستان 1397 انجمن هوافضای ایران
|
  • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
    صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
    مدیر مسئول: دکتر حسن محجوب
    سردبیر: دکتر فرج الله ره نورد آهن
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال