فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه یزد

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter-Spring 2019 دانشگاه یزد
خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 تابستان 1398 دانشگاه یزد
سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
معماری اقلیم گرم و خشک 2645-3711 بهار و تابستان 1397 دانشگاه یزد
نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 بهار 1398 دانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال