فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه بیرجند

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Summer-Autumn 2019 دانشگاه بیرجند
Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
Schooling 2588-6703 Autumn 2019 دانشگاه بیرجند
آبخوان و قنات 2588-3852 بهار و تابستان 1397 دانشگاه بیرجند
برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
پژوهش های زعفران 2345-3869 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی 1735-8531 خرداد 1389 دانشگاه بیرجند
تحقیقات دام و طیور 2322-1747 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
تنشهای محیطی در علوم زراعی 2008-7604 پاییز 1398 دانشگاه بیرجند
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 2383-0182 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
ندا پاییز و زمستان 1396 انجمن آمار ایران
نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بیرجند
|
 • pISSN: 2538-3353
  دوفصلنامه مهندسی برق
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر رضا شریعتی نسب
  سردبیر: دکتر حمیدرضا نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Fall-Winter 2016)
 • eISSN: 2588-6703
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر علی عسگری
  سردبیر: دکتر غلامرضا خوش فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال