فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Electronic Journal of Medicine 2251-8304 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Hormozgan Medical Journal 2423-3528 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
اطلاع رسانی پزشکی نوین 2476-6720 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 2383-2185 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
طب پیشگیری 2423-429x بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال