فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی البرز

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Enteric Pathogens 2345-3362 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-3839 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
مهندسی بهداشت محیط 2383-3211 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
|
 • pISSN: 2345-3362 eISSN: 2322-5866
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی البرز
  مدیر مسئول: دکتر حسین کریم
  سردبیر: دکتر محمد زیبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Aug 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال