فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Occupational Health & Epidemiology 2251-8096 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165 مهر 1398 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سلامت جامعه 2345-6248 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
|
 • pISSN: 2251-8096 eISSN: 2252-0902
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر عباس اسماعیلی
  سردبیر: دکتر رضا وزیری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2345-6248
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر سیدحبیب الله حسینی
  سردبیر: دکتر مجید کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال