فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Energy & Environment 2079-2115 Summer 2019 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مطالعات آینده پژوهی بهار 1393 سازمان بسیج اساتید استان مازندران
|
 • pISSN: 2079-2115 eISSN: 2079-2123
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  مدیر مسئول: دکتر مفید گرجی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال