فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه یاسوج

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های بذر ایران 2383-1251 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یاسوج
تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یاسوج
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال