به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۷۱۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance 2588-6142 Spring 2024 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of adolescent and youth psychological studies 2821-2525 Apr 2024 مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
Journal of Advanced Sport Technology 2538-5259 Autumn 2023 دانشگاه محقق اردبیلی
International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science 2717-0209 Summer 2024 دکتر سامی سجادی فر
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Spring 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
AI and Tech in Behavioral and Social Sciences 3005-8902 Winter 2024
Al Mustafa deux trimestriels spécialisée des etudes islamiques Oct 2023 جامعه المصطفی العالمیه
Journal of Ancient Iranian Studies 2215-2821 Winter 2023 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
Journal of Ancient Iranian Studies Autumn 2023 دانشگاه ادیان و مذاهب
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Autumn 2023 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2021 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2820-8986 Winter-Spring 2024 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Linguistics Inquiry 2821-0441 Sep 2023 دانشگاه بیرجند
Journal of Applied Linguistics Studies 2820-9974 Summer and Autumn 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
Applied Research on English Language 2252-0198 Nov 2023 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X Winter and Spring 2023 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Archeology and Archaeometry 2821-1928 Mar 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Journal of Assessment and Research in Applied Counseling 2821-2738 Spring 2024 مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
|
 • pISSN: 2215-2821 eISSN: 2223-2821
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شاهین آریامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (Winter 2023)
 • pISSN: 2821-0441
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: حسین نویدی نیا
  سردبیر: دکتر منصور توکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Sep 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال