به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۱۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 Winter 2021 دانشگاه تهران
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
Journal of Islamic Political Studies 2676-2943 Winter-Spring 2021 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 دکتر طاهر امینی گلستانی
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Iranian Political Studies 2676-5527 Summer 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Winter and Spring 2020 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Winter-Spring 2021 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1401 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی انقلاب اسلامی 2717-3674 زمستان 1400 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه الفکر السیاسی الاسلامی الصیف و الخریف 2021 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجله امنیت بین الملل فروردین و اردیبهشت 1401 موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
نشریه امنیت ملی 3329-2538 زمستان 1400 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام 2423-7973 بهار 1400 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نشریه ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
فصلنامه بازی جنگ 2676-5284 زمستان 1399 دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه پژوهش سیاست نظری 2008-5796 پاییز و زمستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
|
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر علی کریم زاده
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (بهار 1401)
 • pISSN: 3329-2538
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر حسین سلیمی
  سردبیر: دکتر بهرام بیات
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (زمستان 1400)
 • pISSN: 2676-5284 eISSN: 2676-7708
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مهرگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-5796
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی- انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر ایرج فیضی
  سردبیر: دکتر عباس منوچهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (پاییز و زمستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال