به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The International Journal of Humanities 2538-2640 2022 دانشگاه تربیت مدرس
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 Jan 2017 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 دکتر طاهر امینی گلستانی
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبائی
Sociological Studies of Youth Journal 2645-5498 Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
International Journal of Women's Research 2322-3901 Summer & Autumn 2014 دانشگاه تهران
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2021 انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 پاییز و زمستان 1399 مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره آرام (ژیران) و انجمن مشاوره ایران شعبه استان کردستان
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 بهمن و اسفند 1400 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نشریه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی بهار و تابستان 1400 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
فصلنامه اعتیاد پژوهی 2008-4307 بهار 1401 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
فصلنامه اقتصاد و جامعه تابستان 1399 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
فصلنامه امنیت پژوهی 1735-8671 پاییز 1400 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه انتظام اجتماعی 2008-6024 بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
مجله برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (Jan 2017)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2008-4307 eISSN: 6535-2423
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محمود مینویی
  سردبیر: دکتر حسن احدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (بهار 1401)
 • pISSN: 1735-8671 eISSN: 2676-5721
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون فارابی
  مدیر مسئول: حمیدرضا نادی
  سردبیر: دکتر حمید احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (پاییز 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال