به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادیان و عرفان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Contemporary Islamic Studies 2645-3290 Summer-Autumn 2022 دانشگاه تهران
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 دکتر طاهر امینی گلستانی
Religious Inquiries 2322-4894 Summer-Autumn 2021 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تهران
مجله انوار معرفت 2251-8398 بهار و تابستان 1400 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه پژوهش های ادیانی 2345-3230 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه ادیان 2008-0476 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهشنامه عرفان بهار و تابستان 1401 انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
پژوهشنامه مذاهب اسلامی 2423-4044 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سید مصطفی میرسلیم
فصلنامه شیعه شناسی 1735-4722 زمستان 1400 موسسه شیعه شناسی
نشریه صلح پژوهی اسلامی تابستان 1400 جمعیت ندای صلح
نشریه عرفان اسلامی 2008-0514 تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فصلنامه عصر آدینه پاییز و زمستان 1400 دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
نشریه عقل و دین 2588-381X بهار و تابستان 1400 دکتر احمد بهشتی
فصلنامه مشرق موعود 2423-7663 بهار 1401 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی 2676-5195 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2252-0678 بهار و تابستان 1400 دانشگاه مذاهب اسلامی
نشریه مطالعات رسانه و امت پاییز و زمستان 1394 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه مطالعات عرفانی 2008-6555 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه کاشان
|
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (Summer-Autumn 2021)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1400)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مظاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (تابستان 1401)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (بهار و تابستان 1400)
 • pISSN: 2423-7663
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال