به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زمین شناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Apr 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Geoconservation Research Winter-Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2022 دانشگاه تهران
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز 2538-1652 امرداد 1401 شرکت ملی نفت ایران
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 پاییز 1401 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
نشریه پترولوژی 2228-5210 زمستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1401 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های دانش زمین 2008-8299 بهار 1401 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 زمستان 1400 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه دیرینه شناسی 2345-2153 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X بهار و تابستان 1401 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 بهار 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 تابستان 1401 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 پاییز و زمستان 1399 انجمن زمین شناسی نفت ایران
فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 بهار 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله ژئوفیزیک ایران 2008-0336 بهار 1401 انجمن ژئوفیزیک ایران
فصلنامه علوم زمین 1023-7429 تابستان 1401 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (Apr 2022)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2022)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (زمستان 1400)
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: علیرضا شهیدی
  سردبیر: دکتر محمدرضا قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (تابستان 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال