فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تفکیک شده

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
فصلنامه ایمنی زیستی تابستان 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
مجله زیست شناسی ایران 2008-9406 1392 انجمن زیست شناسی ایران
فصلنامه زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
|
  • pISSN: 1016-1058
    فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
    مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال