فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Advance Researches in Civil Engineering Summer 2019 دکتر روزبه دبیری
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Winter 2018 پژوهشگاه مواد و انرژی
Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Materials and Processing 2322-388X Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Advances in Computer Research 2345-606X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Winter 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Summer - Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Applied and Computational Mechanics Autumn 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2019 انجمن فیزیک ایران
Applied Research 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter and Spring 2019 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Spring 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان
Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Summer 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2019 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2423-7477
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هدوی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2322-388X
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریز سنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2018)
 • pISSN: 2345-606X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
  مدیر مسئول: دکتر همایون موتمنی
  سردبیر: دکتر علی موقررحیم آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2476-6674 eISSN: 2476-4779
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیلا شکرالله زاده
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2012-6598
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدابوالفضل بهره دار
  سردبیر: دکتر جبارعلی ذاکری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter - Spring 2015)
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال