به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد کشاورزی

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Agricultural Marketing and Commercialization Journal 2676-640X Summer and Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Jun 2021 دکتر علی اصغر علیلو
فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل زمستان 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
نشریه اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی پاییز 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
نشریه اقتصاد و بازار کشاورزی 2821-0700 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 بهار 1403 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2008-5524 بهار 1403 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 زمستان 1402 موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نشریه اقتصاد کشاورزی و روستایی زمستان 1402 موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 بهار و تابستان 1403 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 بهار 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
نشریه علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 بهار و تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
نشریه گیاهان دانه روغنی 2251-8258 پاییز و زمستان 1402 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی 2821-0972 تابستان 1403 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 1022-4211 eISSN: 2645-6443
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
  مدیر مسئول: علی کیانی راد
  سردبیر: دکتر بهاءالدین نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال